Hemelwater


Sinds enkele jaren zijn we er ons van bewust geworden dat hemelwater met zorg moet opgevangen/gerecupereerd worden…

Ook hier kunnen wij verschillende mogelijkheden aanbieden, zijnde:

  • Plaatsen van betonnen/kunststof regenputten (incl aansluiten van leidingen)
  • Aanbrengen van gescheiden riolering
  • Plaatsen van infiltratieputten
  • Aanbrengen van drainageleidingen (voor een maximale infiltratie)
  • Plaatsen van waterdoorlatende klinkers op een cementgebonden waterdoorlatende onderlaag, zodanig dat het hemelwater via de klinkers en onderlaag kan wegvloeien