Hemelwater

Sinds enkele jaren zijn we ons ervan bewust dat hemelwater met zorg moet worden opgevangen/gerecupereerd worden. Ook hier kunnen wij verschillende mogelijkheden aanbieden, zijnde:

  • Plaatsen van betonnen/kunststof regenputten (incl. aansluiting van leidingen)
  • Aanbrengen van gescheiden riolering
  • Plaatsen van infiltratieputten
  • Aanbrengen van drainageleidingen (voor een maximale infiltratie)
  • Plaatsen van waterdoorlatende klinkers op een cementgebonden waterdoorlatende onderlaag, zodanig dat het hemelwater via de klinkers en de onderlaag kan wegvloeien

 

Olivier Coppens